Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumlar, günümüzde sahip olduğu markalar sayesinde diğer rakip kurumlardan ayrı bir konuma gelebilmiştir. Ancak kurumların sadece marka çıkarmasıyla fark yaratması söz konusu değildir. Markanın kurumsal kimlik tasarım aşamalarından geçmesi sayesinde fark yaratma işlemi etkili bir hale gelir.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir ?

Kurumsal kimlik; şirket, firma veya işletmelerin her birini diğerlerinden farklı kılan, birkaç özellik sayesinde direkt tanınan bir hale gelmesini sağlayan işlemdir.  Bu kimlik, her insanın sahip olduğu farklı TC kimlik numaralarına benzetilebilir. Nasıl ki, devletin yönetiminde insanlar TC kimlik numaralarıyla ayırt edilmekteyse, kurumların tanınırlığı da kurumsal kimlik ile ayırt edilir.

Kurumsal kimlik, profesyonel bir biçimde oluşturulduğunda müşterileri etkileyerek profesyonelliğin mevcut olduğu şirket/firma/işletme imajını verir. Bu kimliğin oluşturulmasında etken malzemeler ise şirket/firma/işletme ismi ve logo içeren bir amblemdir. Diğer malzemeler ise kurumsal kimlik işlemine yardımcı olacak niteliğe sahiptir.

Bir firma, her ne kadar reklam yapsa bile bir kurumsal kimliğe sahip olmadığı müddetçe bilinirliğe sahip olması çok düşük bir ihtimaldir. Bunun yanında B2B ve B2C pazarlarında yer edinebilmesi de zorlaşır. Tercih edilecek uzman bir kurumsal kimlik tasarımcısı ile profesyonel iş hayatına imza atılabilir. Bu uzmanlar kurumsal kimlik çalışmalarının nasıl yapılacağına dair her türlü problemi masaya yatırır. Böylece kurumsal kimlik kılavuzu altında tüm çalışmalar yapılmış olur.

Kurumsal Kimlik Hangi Öz Niteliğe Sahip Olmalıdır?

Kurumsal kimlik çalışmalarında genel amaç; benzerlerinden farklı olduğunu gösterecek bir stil meydana getirmektedir. Bu işlemde logotype bu işi öz bir şekilde yerine getirir. Logo, müşterilerin zihninde kalıcılık sağlamak için ilk bulunması gereken niteliklerden biridir. Kurumsal kimlik oluşturma işleminde şirketin niteliklerini ön plana atan bir logo tasarımı yapılması gerekir. Bu tasarım sırasında renkler, stiller, tonlamalar ve bu araçların şirketle uyumu da baz alınarak özgün çalışmalar yapılmalıdır.

TEKLİF İSTE İLETİŞİM
Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Tasarım Adımları Nelerdir?

Kurumsal kimlik tasarım işleminde üç adımda çalışmalar tamamlanmış olur.

Profesyonel

Kurumsal Kimlik Tasarımında Neden Profesyonellerle Çalışmak Gerekir?

Kurumsal kimlik bir kurumun öz niteliğini ortaya koyar. Profesyonel olmayan tasarımcılarla hazırlanmış olan bir kurumsal kimlik, değiştirilmesi kolay olsa da müşterilerin zihninden silinmesi oldukça zordur. Bu yüzden kurumsal kimlik tasarımı alanında uzmanlarla kurumsal kimlik tasarımı yapılmalıdır.

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimliğe Olan İhtiyacın Nedenleri Nelerdir?

Bir kurumsal kimliğe olan ihtiyacın nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Markanın bir kişiliğe sahip olmasını sağlar. Kurumun neler yapabileceği ve hedefleri ile alakalı bir izlenim yaratır.
 • Rakip kurumlardan ayırt edilebilmesini sağlar.
 • Kurumla uyumlu mesaj verilebilmesine imkan tanır.
 • Kurumu ön plana çıkarır.
 • Müşterilerin kuruma güven duymasına olanak tanır.
Kurumsal Kimlik

Bir Kurumsal Kimlik İçinde Neler Bulunur?

Genel olarak; her kurumsal kimlikte bulunan ya da bulunması gereken malzemeler aşağıda listelenmiştir.

 • Kurumla alakalı dokümanlar
 • Resmi evraklar
 • Kırtasiye ürünleri
 • Görsel ve medyatik yazılı tanıtımlar
 • Ofset tipi baskı ve reklamlar
 • Promosyon ürünler
 • Kurum tanıtım materyalleri
 • Tekstil ürün tasarımları
 • Tabela tasarımları
 • Ambalaj tasarımları
 • Sunum ve görsel tasarımlar
 • E-Posta nesne tasarımları

Yukarıda listelenen ürünlerin tamamının bir kurumsal kimlikte bulunması zorunlu değildir; ancak her kurumsal kimliğin sahip olması gereken ana materyaller bulunur.  Bunlar;

 • Logo
 • Kartvizit
 • Web sayfası
 • E-imza
 • Ambalaj
 • Kırtasiye malzemeleri
 • Tabela
 • Promosyon ürünleri
 • Baskı materyalleri

Kurumsal Kimlik Ajansı

Kurumsal kimlik, bir kurumun özünü ortaya çıkaran ve toplum içerisinde saygınlık kazanmasını sağlayan en gerekli unsurlardan biridir. Kurumsal kimlik ajansı da bu saygınlığı kazanma yolunda uzman bir yardımcıdır.

Kurumsal Kimlik Ajansı Nedir ?

Kurumsal kimlik ajansı, kurumsal kimlik oluşturma aşamasında müşteri kurumun beklentilerini baz alarak kurumsal kimlik tasarım süreçlerinde eksiksiz çalışmalar yapan firmadır.  Kurumsal kimlik ajanslarının en önemli görevi markayı ruhuyla ön plana çıkararak ona akılda kalıcı bir stil yaratmaktır.  Kurumsal kimlik ajansları bir kurumsal kimlik tasarım çalışmasında, müşteri kurumun markası üzerinde analizler yapar ve kariyer noktasında kurumun kimlik rehberine sahip olmasını sağlar. 

 

Marka Yaklaşımımız;

Hedeflerine Odaklanır

Farklılaştırarak İlham Alır

Bilinirliğinizi Sürdürülebilir Kılarız

Kurumsal Kimlik Ajansına Olan İhtiyacın Nedenleri Nelerdir?

Kurumsal kimlik; bir kurumun ismiyle, logosuyla, rengiyle olan ilişkisini gösteren, müşterinin bu unsurlarla ilk bakışta kurumu tanımasına yardımcı olan gerekli bir unsurdur. Ancak kurumsal kimlik tek bir tasarımcıdan ziyade birden fazla kurumsal kimlik tasarımcısının bulunduğu bir ortamda ekip çalışması ve fikirler göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Bu ortamlara sahip en güzel örnek ise kurumsal kimlik ajanslarıdır.

TEKLİF İSTE

Özetle bir kurumsal kimlik ajansı; markayı özgün bir şekilde her yönüyle ele alabilir, ona bir itibar katabilir ve kendi öz nitelikleriyle akılda kalıcılık sağlamasına aracı olabilir. Bu yüzden kurumsal kimlik ajanslarına ihtiyaç duyulmaktadır.