Özel Raporlama Hizmeti

Özel raporlama hizmetleri internet sitesi yönetimleri raporlama ve analiz sistemleri, web sitelerinizin yönetilmesi, kullanıcıların davranışları ve genel trafiklerinin incelenmesi, sonuçların raporlanması gibi işlemleri ifade eder. İnternet sitenizi geliştirmek istediğiniz zaman tüm site trafiğinizi inceleyerek sizleri bilgilendiren sistemler özel raporlama sistemleridir.

ÖZEL RAPORLAMA UZMANI

İçerikleriniz doğrultusunda genel çalışmalar sonrasında uygulama ve önerilerle danışmanlık yapılmaktadır. Daha çok ürün tanıtımları, satışları için alt yapı eksik olması durumunda analizler ve raporlama hizmetlerinden yararlanılabilir. Çözüm aşamasındaysa iyi seviyeye taşıma yer almaktadır.

Web site yönetiminin sağlanması aşamasında ilgi alanlarının erişim bilgilerine ulaşılması ardından inceleme, raporlamalar yapılması, belli süre içinde trafik takibi ve trafiklerde yaşanan sorunlar gibi durumlarda öneriler yer alır. Gerekli olan geliştirmelerin uygulanması, belli sürede tekrar raporlamalar yapılması gerekmektedir. 

Google Analytics rapor örneğine bakıldığında şirket değerlendirmelerine ilişkin özel tespitlerin yapılması, raporların hazırlanması, kurumsal yönetimleri destekleyen öneriler ve tespitlerin sunulması işlemleri yapılarak web sitelerinin geliştirilmesi, eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır cevabını verebiliriz.

Online Raporlama Sistemleri

İnternet siteleri, mobil uygulamalar gibi alanlarda raporlama yapılmasının amacı sitelerin kazanç durumlarından site trafiklerine, web site ziyaretçi analizlerinden analiz danışmanlığına dek pek çok alanda ki eksiklikleri, durum tespitini sağlamaktır. Raporlama sistemleri yeni kurulan, önceden kurulan sitelerin, uygulamaların her türlü bilgisini rapor haline getirerek gereken analizlerin yapılmasını sağlamaktadır.

Online rapor sistemleri özel sistemler olup web analizine dair tüm yapıları zaman ve emek kaybına neden olmadan kısa sürede hazır hale getirmektedir. Web analizine yardımcı olan firmaların hazırladığı bu raporlar firmaları da rahatlatan bir unsur olmaktadır. Online raporlama sistemleri ay, yılsonlarında site bilgilerini doğru stratejilerle hazırlamakta, rapor oluşturma örnekleri incelenmesine gerek kalmadan online şekilde karşınıza koymaktadır.  Web tabanlı veri analizi sağlayan sistemler data toplama, izleyerek raporlama sistemleridir. Sistemler verileri veri tabanında saklayarak gerçek zamanlı bilgi toplamaktadır.

Modern Raporlama Hizmetleri Nelerdir?

Dünyada ve ülkemizde uygulanan modern raporlama hizmetleriyle sınırsız raporlama oluşturma özelliği mevcuttur. Müşteri isteklerini karşılayan raporlama yapısıyla analiz edilmeye imkan tanır. Veriler kendi server yapınız haricinde farklı ortamlarda barındırılmamakta, taşınmamaktadır. İhtiyacınız olan raporları istatiksel verilere dönüştürüp kurum içi stratejilere kılavuzluk etmekte, resmi, gayri resmi evrak basılmasını sağlamaktadır.

Rapor oluşturma nedir faydaları nelerdir sorusuna performans değerlendirmeleriyle yönetici denetimi kolaylaşmaktadır cevabını verebiliriz. İş hayatında gereken maksimum verime ulaşmada yardımcı olmaktadır. Yetki denetimleri en üst seviyelerde sağlanmaktadır. Bu şekilde merkez, şubeler arasında aynı ofis içinde yetki tanımlaması yapılarak kullanıcının yetkisi kadar görmesi, işlem yapabilmesine izin verilmektedir.

Raporlama Hizmetlerinin Güvenliği Nasıl Sağlanır?

İnternet raporlama hizmetleri önceden tasarlanan yüksek güvenlikli yapısıyla kullanıcıların gönül rahatlığıyla işlemini gerçekleştirmesine imkan tanır. Rapor özelliklerinin en başlıcaları arasında kullanıcıların hepsinin aynı database üzerinden hareket etmesi yer almaktadır. Hızlı, uyumlu şekilde koordinasyon sağlanarak kullanıcı hatalarının da önüne geçmektedir. Tüm programlarla entegreli şekilde çalışmaktadır. Böylece veriler otomatik şekilde aktarılır.

Faturalarla ilgili problem yaşanmamakta, günlük kasa ve cari gibi hareketleri takip etmeye de imkan tanımaktadır. Yapılan işlemlerin muhasebesi, özel raporlarının alınması da raporlama hizmetleri ile yapılmaktadır. Uluslararası standartlarda raporlama yapılarını içerisinde barındırmakta, global düzeyde hizmetlerin sunulmasına yardımcı olmaktadır.

Kullanılan sistemlerin dikkat çeken, tercih edilen özellikleri güvenilir raporlama yapmaya imkan veren sistemlere sahip olmasıdır. Web raporlama hizmetleriyle müşterilere üstün rapor alma deneyimi sunulur. Bu hizmetler müşterilerin yüzünü güldüren sistemleri ifade eder.

İnternet Site Analizi, Yönetimi ve Raporlama Hizmetleri

Web site yönetimleri, analiz ve raporlamaları, web sitelerinin yönetimi, kapsamlı kullanıcı davranışları, site trafiklerinin incelenerek sonuçlarının raporlanmasını ifade eder. Web sitelerini geliştirmek istediğiniz zaman sitelerin tüm trafikleri incelenerek ayrıntılı bilgi alınabilir. İçeriklere göre genel çalışmalar sonrasında uygulama ve öneriler sunma seçenekleri ile danışmanlık hizmetleri verilebilir. Ürün tanıtımları, satışları için altyapı eksiklikleri düşünüldüğü zaman yararlanılması mümkündür.

Raporlama hizmetlerinin çözüm aşamalarında siteleri, uygulamaları daha iyi seviyeye taşıma amacı yer almaktadır. Raporlama aşamalarında ilgili alanların bilgilerine ulaştıktan sonra genel inceleme, raporlamalar yapılmaktadır. Belli süre sonrasında trafik takiplerinin incelenmesi ardından analizleri yapılmakta ve geliştirilmesi için öneriler yer almaktadır. Gereken geliştirmelerin uygulanması, belli sürelerde yeniden raporlama yapılması işlemleri sağlanmaktadır.